Over Seuren

Over Gebr. Seuren Kwekerijen

Seuren; kwekers sinds 1838

Gebr. Seuren Kwekerijen in het Noord-Limburgse dorp Lottum bestaat al bijna 2 eeuwen. Sinds 1838 is het (boom)kweken, met rozen als belangrijke specialisatie, van vader op zoon (en dochter) overgegaan. Naast de kwekerij ontwikkelde zich een bloeiende internationale handel. 

Landbouwer Johannes Seuren was in 1838 een van de eerste Lottummers die begon met de teelt van vruchtbomen. Zoon Christiaan nam in 1858 het bedrijf over. Vanaf 1880 werden de bomen behalve in Limburg, ook geleverd in Gelderland, Noord-Brabant en Duitsland.

In die tijd namen de zoons van Christiaan Seuren; Frans, Sjeng en Fons, de kwekerij over en bouwden die verder uit. Naast de teelt van vrucht- en laanbomen, bos- en haagplantsoen, sierheesters en coniferen, ging de rozenteelt een belangrijke plaats innemen. Ook de export groeide. Rozen werden tenslotte de hoofdteelt van familiebedrijf Seuren, waar ook de vier zoons van Sjeng; Jan, Chrit, Fons en Ruud intussen meewerkten. 

In 1958 zetten die vier broers het bedrijf voort. De kwekerij werd verder uitgebouwd, gemoderniseerd en uitgebreid met containerteelt. Ook de export nam toe.

In 1987 namen de vier zonen van Jan Seuren; John, Peter, Rob en Stan het roer over. Zij moderniseerden, innoveerden en de containerteelt werd geïntensiveerd. Bijna 2 eeuwen, en nog steeds, vormen de combinaties van vakmanschap, productkwaliteit en service de succesvolle basis van Gebr. Seuren Kwekerijen.

foto site seuren (1).jpg
seurenkwekerij.jpg

Gebr. Seuren Kwekerijen anno nu 

Sinds januari 2017 is een nieuw tijdperk Seuren begonnen. De dochter van oud directeur John Seuren, Suzanne Verhaegh-Seuren, heeft na vele jaren ervaring binnen de organisatie het familiebedrijf overgenomen. 

Gebr. Seuren Kwekerijen; een uniek familiebedrijf (zes generaties) dat blijft meegroeien met de tijd en wil blijven doorgroeien. Flexibel en innovatief. Een bedrijf dat daarbij de in het verleden opgebouwde waardevolle vakkennis, expertise en kwaliteiten blijft behouden en integreert in de hedendaagse teelten. Met een gemotiveerd team van honkvaste teeltexperts uitgegroeid tot een top-plantspecialist die wereldwijd exporteert. 

Het teeltarsenaal omvat ruim 35 hectare.  Waarvan 28 ha. rozen in de vollegrond; plus 7 ha. containerteelt van dwergconiferen.

Suzanne staat samen met haar team garant voor topkwaliteit in producten, dienstverlening en ontzorgen van de klant.

Top